TEK BİR-SEN Nedir?

Sendikanın Adı: Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası' dır. Kısa Adı: TEKBİR -
SEN' dir. Sendikanın Genel Merkezi ve Adresi: Sendikanın Genel Merkezi ANKARA'dır.
Hanımeli Sk. 28/2 Sıhhiye / Çankaya /ANKARA .
Sendika Genel Merkezi Adresi İl Dışına Genel Kurul kararıyla, İl içindeki adresi Genel Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir.

SENDİKANIN FAALİYET ALANI
- Sendika; Türkiye genelinde "Diyanet ve Vakıf Hizmetleri" hizmet kolunda;
a- Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı,
b- b- Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı 'na bağlı kamu hizmetlerinin görüldüğü kurum ve kuruluşlar ile bunlara bağlı birimler ve teşekküllerde işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri arasında faaliyet gösterir. Yukarıda açıklanan kurum
ve birimlerde görev yapan İmam - Hatipler, Müezzin - Kayyımlar, Kur' an Kursu
Öğreticileri, Vaizler, Memurlar, Şefler, Hizmetliler, Diyanet Teşkilatında görev yapan başkanlık personeli, sağlık personeli, şoför, kaloriferci, aşçı, bahçıvan ve benzeri görevlerde bulunanlar ile yukarıda sayılmayan ancak bu kanun hükümlerine göre sendikamıza üye olmasında bir engel bulunmayan, aynı hizmet koluna dahil bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde çalışan bütün memur ve kamu görevlileri sendikamıza üye olabilirler.
c- Çalışma hayatı ve sendikal haklarla ilgilenmek üzere bu tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek için Konfederasyon tarafından kurulan uluslararası kuruluşlar,
d- d- Sendikanın üyesi olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlar kapsamında faaliyet gösterir.

SENDİKANIN AMACI
Madde 3- Sendika; üyelerinin ortak, ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki hak ve
menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi temel amaç sayar. Demokrasinin korunup
yerleşmesine, sosyal adaletin ve barışın gerçekleşmesine yardımcı olmayı amaçlar.
Çalışmalarında Evrensel İnsan Haklarına ve T.C. Anayasası'nın başlangıç
hükümlerinde ifadesini bulan temel ilke ve nitelikleri esas alır. 2 Sendika amaçlarına ulaşabilmek için:
a- Üyelerine adaletli, insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlamak için elverişli aylık ve ücret ile daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırmayı,
b- Üyelerine tayin ve nakillerinde adaletli davranılmasını,
c- Üyelerinin mesleklerinde ilerlemelerini sağlamayı,
d- Üyelerinin ve aile fertlerinin eğitim, sağlık, sosyal ve bakım şartlarının
iyileştirilmesini ve geliştirilmesini, emeklilik, malullük, dul ve yetim kalma
durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalanabilmelerini, e
e- İşverence mağdur edilmeleri halinde üyelerine maddi, hukuki ve sosyal yardımlar yapmayı,
f- Özürlü üyelerinin hayat şartlarının düzeltilmesi ve yükseltilmesini,
g- Bayan üyelerinin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına, temel insan hak ve hürriyetlerinden yararlanmalarına yardımcı olmayı,
h- Herkesin fırsat eşitliği içinde parasız eğitim ve öğretim hakkından faydalanmasını,
i- İnsanların dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin
sorumluluklarını bilen insanlar olarak yetişmesini, toplumun adalet ve barış içinde yaşamasını,
j- İdarelerin plan, program, yönetim, yürütme ve denetim safhalarına katılarak
demokratik ve etik değerlere saygılı idari sistemlerin oluşturulmasını,
k- Toplumsal, meseleler karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya
koymayı ve mücadelesini yapmayı görev bilir.
l- Kamu görevlilerinin grev ve siyaset hakkını elde etmesini hedefler ve bu
doğrultuda çalışır.

-Tekbir-Sen, 4688 sayılı Sendikalar Kanunu'nun ILO normları çerçevesinde yeniden düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yaparak, sendikal mücadele başlatır.
-Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Yasası’ndaki eksiklikleri tespit eder bu eksikliklerin giderilmesi için öneriler sunarak daha faydalı bir yasanın çıkması için çalışır.
-Çalışma hayatı, mevzuat, toplu görüşmeler, örf ve adetten doğan mevzularda, üye ve mirasçılarını temsilen dava ve husumete ehil olur, bunların takibini yapar, adli anlamda üyelerine ve mirasçılarına yardımcı olur.
-Tekbir-Sen bağlı bulunduğu iş kolunda çalışan memur ve kamu görevlilerini çatısı altında birleştirmeyi amaç edinir.
-Tekbir-Sen, din görevlilerinin son yıllarda kaybetmekte olduğu önderlik vasfını yeniden kazanması için önlemler alır ve bu yönde gerekli adımları atar.
-Tekbir-Sen hedeflerine ulaşmak için ulusal ve uluslararası alanlarda seminer, sempozyum, konferans, açıkoturum, panel, kurultay v.b. eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulunur.
-Üyeleri arasında çalışmalarıyla başarılar elde eden üyelerine sahip çıkarak onları ödüllendirir, faaliyetlerin devamı yönünde üyelerini teşvik eder ve gerekli desteği verir.
-Mümkün oldukça şubesi bulunan her bölgede üyelerinin ve ailelerinin rahat ve huzurlu bir şekilde ikamet etmelerini sağlayacak misafirhane, lokal, kreş vb. tesisler kurar, kurulmasına yardımcı olur ve işletir.
-Görevlerinde başarılı olan üyelerinin ödüllendirilmesi, başarısız olanların ise gerekli önlemlerin alınarak yapılacak çalışmalarla kamu hizmetinin arttırılması için idare ile görüşmeler yapar
-Üyelerinin kültür bilgilerini artırmaları amacıyla kitap, dergi, broşür vb. süreli ve süresiz yayınlar yayımlar.
-Üyelerinin sevinçli ve mutlu günlerinin yanında olduğu gibi, üzüntülü ve acı günlerinde de yanında olup maddi ve manevi anlamda destek olur.
-Bütün Diyanet Personelini üyesiymiş gibi görüp, üyesi olmayan din görevlilerine karşı her zaman sıcak ve samimi davranışlar içinde olur.

No comments yet

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar