Diyanet Uzun Süreli Yurtdışı Bay/Bayan Din Görevlisi Sınavı

(Yurtdışı Uzun Süreli Bay/Bayan Din Görevlisi Sınavı)
ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya ve Kanada ülkelerine görevlendirilmek üzere 300(üç yüz) din görevlisi, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelere görevlendirilmek üzere 50 (elli) din görevlisi sınavla seçilecektir. Görevlendirme süresi 1 (bir) yıl olup başarılı olunması halinde her defasında birer yıl olmak üzere en fazla 5 (beş) yıla kadar uzatılabilecektir.

1. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine
göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasında
sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak,
d) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,

Read the rest of this entry »

DİB Yetiştirilmek Üzere Yurtdışına Gönderilen Memur Kontenjan Listesi

2017 YILINDA YETŞTİRİLMEK AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI
İÇİN KURUMLARA TAHSİS EDİLEN KONTENJANLARA İLİŞKİN (I)
SAYILI CETVEL

Yetiştirilmek Üzere Yurt Dışına Gönderilecek DİB Personel Sınavı

Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından yapılan duyuruya göre;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 78, 79, ve 80. maddeleri ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Başkanlığımıza tahsis edilen kontenjanlar çerçevesinde yurtdışına personel gönderilmektedir. Baş-
kanlığımızca, 2017 yılı içinde aşağıdaki tabloda belirtilen konularda yetiştirilmek amacıyla on (10) personel gönderilecektir.

I. Kontenjanların Amacı
 Kontenjanlar, yabancı dil eğitimi için değil, kurum personelinin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmesi, eğitilmesi, bilgilerinin artırılması,
staj, öğrenim ve ihtisas yaptırılması amacıyla tahsis edilmiştir.

II. Başvuracaklarda Aranan Şartlar
 Dört yıllık dinî yükseköğrenim görmüş olmak,

Read the rest of this entry »

2. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı Sonuçları 2017

10-20 Temmuz arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2017 2.Dönem Hafızlık Tespit Sınavının sonuçları açıklandı.

2017 2.Dönem Hafızlık Tespit Sınavı Sonuçları İçin Tıklayınız

03.03.2017 Cuma Hutbesi "Firdevs Cennetine Mirasçı Olmak"

FİRDEVS CENNETİNE MİRASÇI OLMAK

Aziz Müminler!
Hz. Ömer'in rivayet ettiğine göre Allah Resûlü (s.a.s), bir gün ashabıyla sohbet ettiği esnada kendisinde vahiy alameti belirdi. Bir müddet bekledikten sonra kıbleye yöneldi. Ellerini semaya açtı ve Rabbine şöyle niyazda bulundu: “Allah'ım! Bize nimetini artır, eksiltme! Bizi onurlandır, zelil eyleme! Bizi istediğimize ulaştır, mahrum etme! Bizi üstün kıl; zayıf duruma düşürme! Bizi razı olduklarından ve senden hoşnut olanlardan eyle!”

Kardeşlerim!
Efendimiz, bu duanın ardından, “Az önce bana on âyet indirildi. Kim bu âyetlerde belirtilenleri hayatına yansıtırsa cennete girer.” buyurdu ve Müminûn Suresi'nin ilk on âyetini okudu.

Read the rest of this entry »

24.02.2017 Cuma Hutbesi "Allah'a Sığınmanın En Güzel İfadesi: Muavezeteyn Suresi"

Aziz Müminler!

Hutbemin başında okuduğum Felak ve Nâs Surelerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve haset ettiği vakit hasetçinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!”1 “De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine, yani mutlak sahip ve hâkimine, insanların İlâhına sığınırım.”2

Kardeşlerim!

Read the rest of this entry »

Diyanet Umre Hizmetinde Görevli Olmanın Şartları 2018

Umre ibadeti için Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur
içerisinde yerine getirmeleri bakımından organizasyonda görevlendirilecek personelimize önemli
görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu itibarla; umrecilere hizmet vermek üzere organizasyonun her
kademesinde ehliyet ve liyakat sahibi personelin görevlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Önceki yılların umre organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate alınarak, 2017 umre
organizasyonunda çeşitli unvanlarda görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili hususlar
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
I- Personel Seçimine İlişkin Esaslar
A) Kafile Başkanı;
1. Başkanlığımız taşra birimlerinde halen il müftüsü, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı,
ilçe müftüsü, vaiz, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, baş imam-hatip ve kur'an kursu baş

Read the rest of this entry »

2018 Diyanet Umre Görevlisi Sözlü Sınav Konuları

AÇIKLAMALAR
Adaylar:
1- Kur’an-ı Kerim kapsamında ezber ve yüzüne okuma, tecvit bilgisi, meharic-i
huruf ve meal yönlerinden değerlendirilecektir.
2- Mesleki bilgiler; itikat, ibadet, siyer ve ahlak yönlerinden değerlendirilecektir.
3- Temsil yeteneği kapsamında fiziki ve sağlık durumu, hitabet, iletişim ve yönetim
kabiliyeti yönünden değerlendirilecektir.

HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017-2018 Ücretli Öğretici Alım Şartları

Diyanetin sunduğu eğitim öğretim hizmetlerinin mevcut personel ile karşılanamaması durumunda Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince ek ders ücreti karşılığında geçici Kur'an kursu öğreticileri görevlendirilebilecektir.

Kur'an Kurslarında eğitimin sekteye uğramaması için yapılan ücretli öğretici alımı bağlı bulunan müftülüğün ihtiyacına göre düzenlenmektedir.Başvuru yapılan müftülüklerin ilanlarını takip etmek gerekmektedir.Başvuru yapılmaması halinde KPSS ve DHBT sınavları doğrultusunda alım gerçekleşmektedir.

Ücretli Öğretici Alımında Aranan Şartlar Şunlardır;

1- 2014 yılında yapılan KPSS (DHBT)’den 60 ve üzeri puan alanlar arasından valilik onayı ile oluşturulacak sınav komisyon/ları marifetiyle yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılması,

Read the rest of this entry »

2018 Diyanet İhtisas Kursu Sözlü-Uygulamalı Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

İhtisas kursu için yazılı ve sözlü-uygulamalı olmak üzere iki aşamalı kursiyer seçim sınavı yapılacaktır.

Nisan-Mayısta yapılacak olan sınavla ilgili detaylar aşağıda belirtilmiştir

Sınav İşlemleri:
a. Kursiyer seçim sınavı yazılı ve sözlü-uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.
b. Sözlü-uygulamalı sınavda 70 ve üzeri puan almak şartıyla belirtilen kontenjanda sıralamaya girebilen adaylar kursa katılmaya hak kazanacaklardır.
Sözlü-Uygulamalı Sınav:
a. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan itibaren ilk 900 aday sözlü-uygulamalı sınava çağrılacaktır. (900’üncü adayla aynı puana sahip diğer adaylarda sözlü-uygulamalı sınava çağrılacaktır.)
b. Adaylar, yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonra Başkanlıkça duyurulacak tarih ve sınav merkezi/merkezlerinde sözlü-uygulamalı sınava alınacaklardır.

Read the rest of this entry »

2018 MBSTS Başvuru İşlemleri

MBSTS BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) için başvuru işlemleri ve sınav ücreti ödemeleri www.diyanet.gov.tr ve http://www.osym.gov.tr internet adreslerinden yapılacak duyuru ile bilgilendirilecektir.

2. Adaylar öncelikle http://www.osym.gov.tr internet adresi aracılığı ile sınav başvurularını yapacaklardır.

3. Belirlenen sınav ücreti kredi kartıyla veya bankaya elden ödenebilecektir.

a) Sınav ücretini kredi kartıyla ödeyecek adaylar, sınav başvurusu esnasında müracaat ekranındaki ilgili kısımdan ödemelerini yapabileceklerdir.

b) Sınav ücreti kredi kartı yoluyla ödemeyecek adaylar, müracaatlarını internet ortamında yaptıktan sonra, Anadolu Üniversitesi’nin T.Vakıflar Bankasındaki “Sınav Başvuru Hesabı”ndaki “Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı” alt hesabına ücretlerini bankaya elden ödeyeceklerdir.

Read the rest of this entry »

MBSTS Başvuru Tarihi Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için başvuru tarihi ve sınav tarihi açıklandı.

2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS), 26.12.2020 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 18-24 Şubat tarihleri arasında alınacak olup adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

Read the rest of this entry »

17.02.2017 Cuma Hutbesi "Asr Suresinin Öğrettiği Hakikatler"

ASR SURESİ'NİN ÖĞRETTİĞİ HAKİKATLER

Aziz Müminler!
Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kısa ama anlamı oldukça derin bir sure vardır. Bu sure, insanı ebedî hüsrandan kurtarıp bitmez tükenmez nimetlere ulaştıracak yolları özlü bir şekilde ortaya koymaktadır. İşte bu sure, Asr Suresi'dir.1 Asr Suresi, bizlere hayat veren beş hakikati öğretmektedir. Geliniz bugünkü hutbemizde bu beş hakikate hep birlikte kulak verelim.

Aziz Kardeşlerim!
Asr Suresi'nin bizlere öğrettiği birinci hakikat, zaman bilincidir. İnsan, zamanla sınırlı bir varlıktır. Yüce Rabbimiz, surenin hemen başında وَالْعَصْرِۙ
اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرٍۙ.

Read the rest of this entry »

İkinci kez Umreye Gidecek Olan Ek Vergi Ödeyecek Mi?

Umre fiyatları 2018 listesi açıklandı. Yine bu süreçte ikinci kez umreye gidecekler için sevindirici haber geldi.

Read the rest of this entry »

Umre Kayıt Ekranı Girişi


2018 Umre Kayıt Ekranı Giriş için Tıklayınız

Kayıt İşlemi 4 Adımdan Oluşmaktadır.2018 Umre Kayıt Ekranı Giriş için yukarıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sponsorlu bağlantılar