Diyanet Personeline Duyuru

Diyanet İşleri Başkanlığı Göreve Yerleştirilenlere Duyuru (SHÇEK)

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ek-1 nci Maddesi Kapsamında (SHÇEK)

Yerleştirilenlerle İlgili Duyuru

BAŞKANLIK

​D U Y U R U​

​2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek-1 inci maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığı tarafından Memur ve Hizmetli kadrolarına yapılan yerleştirme sonucunda, Başkanlığımıza atanması uygun görülenlerin aşağıda yazılı evraklarla birlikte en geç belirlenen tarihte mesai bitimine kadar yerleştikleri il müftülüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

Atanmaya esas gerekli belgeler :

1. Nüfus Cüzdanı sureti (tasdikli)

2. Öğrenim belgesi (tasdikli)

3. Yerleştiğine dair internet çıktısı

4. Adli Arşiv kaydı belgesi (memurluk için olacak)

5. 4 adet vesikalık fotoğraf (son 6 aylık)

6. Sağlık durumu bilgisi (dilekçede de belirtilebilir)

7. Mal bildirim formu

Read the rest of this entry »

03.02.2017 Cuma Hutbesi " Ahit, Akit, Misak Olarak Nikah"

AHİT, AKİT VE MİSAK OLARAK NİKÂH

Aziz Müminler!

Yüce Rabbimiz, okuduğum âyet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir."
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlâkı en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlılarınız da eşine karşı en iyi davrananlarınızdır."[2]

Kardeşlerim!

Read the rest of this entry »

2017 Ocak Ayında Yapılan Hafızlık Tespit Sınavı Sonuçları Açıklandı

2017 16-21 Ocak tarihleri arasında yapılan hafızlık tespit sınav sonuçları açıklandı.

2017 yılı birinci dönem hafızlık tespit sınavı sonuçların açıklanmasıyla tamamlanmış oldu.

Diyanet işleri Başkanlığının yayımladığı iş takvimine göre ; hafızlık tespiti için yapılacak ikinci sınav Temmuz'da üçüncü sınav ise Eylül'de yapılacaktır.Sınav günleri belirlendiği zaman sitemiz üzerinden sınav tarihleri açıklanacaktır.

2017 Ocak Ayında yapılan Hafızlık Tespit Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız

27.01.2017 Cuma Hutbesi "Namazı Zayi Etmek En Büyük Ziyanlardandır"

Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz, Meryem Suresi’nde Hz. İdris, Nûh, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Musa, Harun, Zekeriyya, Yahya ve İsa Peygamberlerin tevhid mücadelesini bir bir zikreder. Ardından bu peygamberlerden sonra gelen topluluğun, içine düştüğü kötülüğü hutbemin başında okuduğum âyet-i kerimede şöyle haber verir: “O peygamberlerden sonra bir nesil geldi. Ve onlar, namazı kaybettiler. Namazı zayi ettiler ve kötü arzularına uydular. Heva ve heveslerine tabi oldular. Onlar bu tutumlarından ötürü elim bir azaba çarptırılacaklardır.”[1]

Aziz Müminler!

Read the rest of this entry »

20.01.2017 Cuma Hutbesi "Rahman'ın Mü'min Kulları"

RAHMÂN’IN MÜMİN KULLARI

Aziz Kardeşlerim!

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “ ‘Rabbimiz Allah’tır’ deyip, istikamet üzere olanlar var ya. Onların üzerine melekler iner ve derler ki: ‘Korkmayın, üzülmeyin, size vâdolunan cennetle sevinin!’ ”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Mümin, bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsat eder”

Aziz Müminler!

Rabbimiz, bizlere Yüce bir Kitap indirdi. Örnek bir Peygamber gönderdi. İnsanca bir hayatı, mümince bir duruşu Kitabında ve Resûlü’nün örnekliğinde bizlere öğretti. Geliniz, bugünkü hutbemizde Kur’an-ı Kerim’in tanıttığı ve Peygamberimizin örnek yaşantısıyla gösterdiği bir müminin vasıflarını hep birlikte bir kez daha hatırlayalım.

Kardeşlerim!

Read the rest of this entry »

13.01.2017 Cuma Hutbesi "Allah'ın Sevdiği Bir Kul Olabilmek"

Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim!

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz, sevgisine ve mağfiretine mazhar olmanın yolunu bizlere şöyle göstermektedir: “Resûlüm! De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah bağışlayan ve merhamet edendir.”[1]

Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz, kendi rızasına ulaştıracak amelleri Kerim Kitabında bizlere gösterdiği gibi, rahmetinden uzaklaştıracak amelleri de beyan etmiştir. Sevgisine mazhar olan kimseleri haber verdiği gibi, sevgi ve merhametinden mahrum kalanları da bildirmiştir. Geliniz, bugünkü hutbemizde, Rabbimizin sevdiğini bildirdiği kulların kimler olduğuna hep beraber kulak verelim.

Read the rest of this entry »

Diyanet Hac Organizasyonu Görevli Personel Seçimi Talimatı

Görevli Personel Seçimi

Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirebilmeleri için organizasyonda görevlendirilecek personelimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu itibarla; hacılara hizmet vermek üzere organizasyonun her kademesinde ehliyet ve liyakat sahibi personelin görevlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Önceki yılların hac organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate alınarak, Bu yıl hac organizasyonunda çeşitli unvanlarda görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili hususlar aşağıda belirlenmiştir.
I- Görevli Personel Seçimine İlişkin Esaslar

A) Kafile Başkanı

Read the rest of this entry »

06.01.2017 Cuma Hutbesi "Gün, Teröre Karşı Yek Vücut Olma Günüdür"

GÜN, TERÖRE KARŞI YEKVÜCUT OLMA GÜNÜDÜR

Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim.
Millet olarak yine hüzünlüyüz bugünlerde. Zira geçtiğimiz hafta İstanbul'da, dün de İzmir'de milletçe menfur terör saldırılarına maruz kaldık. Yitirdiğimiz masum canlarla yüreklerimiz bir kez daha yandı. Hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin ve insanlık ailesinin başı sağolsun.

Aziz Kardeşlerim!
Bu minberlerden her zaman ifade edildiği gibi bizim inancımızda her insan saygındır. Her insanın hayat hakkı kutsaldır. Canı, malı, şeref ve haysiyeti dokunulmazdır.1 Ku'an-ı Kerim'de “…Kim, bir cana kıyarsa bütün insanları katletmiş gibidir.”2
buyurulmaktadır. Yüce dinimiz İslam'ın ana gayesi, insana hayat vermektir. Canı can kılmaktır. Cana can katmaktır.

Read the rest of this entry »

Hac Müracaatları Başladı

2020 Yılı Hac Müracaatları Başladı

Hac farizasını yerine getirmek isteyen vatandaşların heyecanla beklediği 2020 Hac müracaatları başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hac müracaatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 2020 yılında hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak vatandaşların ilgili bankalara (Al Baraka Türk, Halkbank, Kuveyt Türk, Ptt Bank, Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım) ön kayıt ücreti yatıracaklarını belirtti.
Vatandaşlar elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat müracaat ederek “Oda tercihli hac konaklama” ve “Otel Konaklama” türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapabilecek.
Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar, cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile kesin kayıt yaptırabilecekler.

Read the rest of this entry »

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Sınav Takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı muhtemel sınav takvimini yayımladı.

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

*Başkanlığımıza personel alımı izni verilmesi halinde buna bağlı olarak sınav tarihi belirlenecektir.

NOT:

2020 YILI MUHTEMEL SINAV TAKVİMİ

1. Başkanlığımızca yapılması planlanan sınav ve tarihleri muhtemeldir. İhtiyaç görülmesi halinde Başkanlığımız sınav ve tarihlerinde değişiklik yapabilir.

2. Sınav takviminde yer alan bazı sınavlar Başkanlığımızca başka bir kuruma yaptırılacağından, muhtemel sınav tarihi, ilgili kurumlarla yapılacak olan nihai protokol sonucunda

belirlenecektir.Bu sınavlar için tarih değişikliği yapılabilir.

3. İhtiyaç olması halinde Başkanlığımızca sınav takviminde yer almayan sınav/sınavlar açılabilir.

S.N.

SINAVIN ADI

MUHTEMEL TARİHİ

BİRİMİ

Read the rest of this entry »

Aşere Takrib Seçme Sınavı

AŞERE TAKRİB KURSUNA KURSİYER SEÇİMİ MÜLAKAT TARİH VE SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde 36 ay süreyle devam edecek olan ve erkek görevliler arasından seçilecek 20 kursiyerin alınacağı "Aşere-Takrib Kursu" kursiyer seçme sınavı başladı.

Sınavlar Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Kurra Hafız Osman Şahin başkanlığında kurulan komisyon tarafından yapılacak.

2017 YILI RİZE MÜFTÜ YUSUF KARALİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİNE AŞERE TAKRİB KURSU'NA BAŞVURANLARA AİT İSİM LİSTESİ SN

ADI SOYADI​ SİCİLİ GÖREV YERİ ÜNVANI SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHVE SAATİ 1 ABDULKADİR YAVUZ 20020554 Adana Çukurova​ K.K.Öğrt. 16 Ocak 2017 Pazartesi Saat 09:00 2
SAİD NURİ KANDEMİR 20082798 Adıyaman M-K 16 Ocak 2017 Pazartesi Saat 09:00 3

Read the rest of this entry »

16.12.2016 Cuma Hutbesi" Her Zorlukla Beraber Bir Kolaylık Vardır"

HER ZORLUKLA BERABER BİR KOLAYLIK VARDIR.

Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Peygamberimiz (s.a.s)’in dünyayı teşriflerini idrak ettiğimiz Mevlid Kandili’nin arefesinde millet olarak menfur bir terör saldırısına maruz kaldık. İnsanlıktan yoksun cinayet şebekesinin düzenlediği bu meşum saldırıda şehit olan kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbimiz, hepimize sabır ve metanet ihsan eylesin. Milletimizin başı sağolsun.

Kardeşlerim!

Read the rest of this entry »

23.12.2016 Cuma Hutbesi "Allah'ın Yardımı Müminlerle Beraberdir"

ALLAH'IN YARDIMI MÜMİNLERLE BERABERDİR.

Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim.
Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız üstün gelecek olanlar sizlersiniz”1

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Sizden her biriniz, öleceği güne kadar Allah'a hüsn-i zan besleyerek ümitvar olmaya devam etsin.”2

Kardeşlerim!
İlk Müslümanların “zorluk yılları” adı verilen dönemleri olmuştur. Öyle ki bu zorluk yıllarında Mekkeli müşrikler, Müslümanları meşakkatle dolu boykot yıllarını yaşamaya maruz bıraktılar. Onlara her türlü kötülüğü reva gördüler. Allah'a ibadet etmekten dahi alıkoydular. Sırf Allah'a olan imanlarından dolayı işkenceler yaptılar, kimilerini şehit ettiler.

Read the rest of this entry »

DİBBYS Nedir? Nasıl Kullanılır?

DİBBYS ; Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi nin kısaltılmış halidir
İKYS Şimdi DHYS İle birleştirilip DİBBYS sistemi oluşturulmuştur.

Sisteme eskiden kayıtlı iseniz vede şifrenizi unutmuş iseniz tanımlı olan mail adresinizden yeni şifre edinebilirsiniz.
Eğer kullanıcı girişi hiç yapılmamış ise bağlı bulunan müftülük yada çalışılan birimdeki yetkililerden şifre edinilip sisteme giriş yapılabilir.

Sisteme Giriş Yapmak İçin Tıklayınız

SÖZPER Sınav Sonuçları

4-B Sözleşmeli (KKÖ, İH, MK) Alımı (SÖZPER-I) Sözlü Sınavı’na katılan adaylar, sınav
sonuçlarını dibbys.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.
Sözlü sınav sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih işlemlerini belirlenen tarihlerde saat 23.55’e kadar buradan
gerçekleştireceklerdir.
1. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını 08.03.2018 tarihinde öğrenebileceklerdir.
2. Yerleştirme işlemleri adayların tercihleri ve başarı sıralaması dikkate alınarak elektronik ortamda
gerçekleştirilecektir. Başarı sıralamasında sırasıyla, sözlü sınav puanı yüksek olana, sözlü puanın eşit
olması halinde KPSS puanı yüksek olana, onun da eşit olması durumunda KPSS’ye katıldığı öğrenim

Read the rest of this entry »

Sponsorlu bağlantılar