Kur'an Kursu Öğreticisi Açıktan Atama

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak, (Müezzin-kayyım unvanına başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip olmak)

4. Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6. Kuran kursu öğreticiliği için bayan olmak,

Read the rest of this entry »

İl Müftüler Kararnamesi Resmi Gazetede Yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı 39 İl Müftülüğüne atama ve rotasyon işlemi yaptı. İşte atama listesi

1: Kırklareli İl Müftüsü İsmail Bayrak merkeze çekildi,
2: Kırklareli İl Müftülüğüne Beykoz İlçe Müftüsü Hüseyin Demirtaş Atandı,
3: Şırnak İl Müftüsü Ahmet Özkan Merkeze Çekildi,
4: Şırnak İl Müftülüğüne Diyarbakır İli Sur İlçe Müftüsü Ramazan Tolan Atandı,
5: Osmaniye İl Müftüsü Ramazan Çortul Merkeze Çekildi,
6: Osmaniye İl Müftülüğüne İzmir İl Müftülüğü Bergama İlçe Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu Atandı
7: Mersin İl Müftüsü Ali Melek Merkeze Alındı,
8: Mersin İl Müftülüğüne Mardin İl Müftüsü Dursun Ali Çoşkun Atandı,
9: Mardin İl Müftülüğüne Samsun İli Bafra İlçe Müftüsü İsmail Çiçek Atandı,
10: Elazığ İl Müftüsü Peyami Güngör Merkeze Çekildi,
11: Elazığ İl Müftülüğüne İstanbul İli Sultangazi İlçe Müftüsü Yusuf Sarıkaya Atandı,
12: Ordu İl Müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu Merkeze Alındı,

Read the rest of this entry »

Ocak Ayı Hafızlık Tespit Sınavı Duyurusu

Kur'an kurslarımızda ve dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik olarak Ocak 2020 tarihinde başlamak üzere, başvuru durumuna göre, sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde Başkanlığımızca, 2020 yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı yapılacaktır.

Sınavla İlgili Usul ve Esaslar
1. Hafızlık Tespit Sınavı aşağıdaki tabloda belirtilen merkezlerde yapılacaktır.

S.N.

SINAVIN YAPILACAĞI İLLER -SINAV MERKEZLERİ

1.Ankara
Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi

2.Antalya
Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi

3.Diyarbakır
Dini Yüksek İhtisas Merkezi

4.Erzurum
Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi

5.İstanbul
Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi

6.İstanbul
Kartal İlçe Müftülüğü

7.Kayseri
Dini Yüksek İhtisas Merkezi

8.Manisa
Manisa Eğitim Merkezi

9.Samsun
Aşıkkutlu Eğitim Merkezi

10.Trabzon
Dini Yüksek İhtisas Merkezi

11.Van
İl Müftülüğü

Read the rest of this entry »

09.12.2016 Cuma Hutbesi "Halep'te İnsanlık Ölmesin!"

Diyanet (09.12.2016) Türkiye Geneli Cuma Hutbesi
İLİ : GENEL TARİH : 09.12.2016 HALEP’TE İNSANLIK ÖLMESİN!

Salât ve Selâm Senin Üzerine Olsun Ey Allah’ın Resûlü! Salât ve Selâm Senin Üzerine Olsun Ey Allah’ın Habibi! Salât ve Selâm Senin Üzerine Olsun Ey Âlemlere Rahmet Nebi!

Kardeşlerim!

Read the rest of this entry »

Türkiye Diyanet Vakfı İlahiyat Akademi Bursu Başvuru Şartları

Kapsam:

TDV öğrenci yurtlarının bulunduğu ve aşağıda isimleri belirtilen illerde İlahiyat ve islami ilimler fakültelerinin birinci öğretiminde hazırlık veya 1. Sınıflarda öğrenim gören kız ve/veya erkek öğrenciler alınacaktır.

Program kapsamındaki iller ve TDV yurtları:
Bursa (erkek),
Konya (erkek),
Ankara (kız ve erkek),
Isparta (kız ve erkek),
Kastamonu (kız),
Kayseri (kız),
Gaziantep (kız ve erkek),
Muğla (kız),
Burdur (kız ve erkek),
Siirt (kız),
Afyon (kız),
Sakarya (kız),
Ağrı (erkek).

-Bu programa Türkiye Diyanet Vakfınca sınırlı sayıda ve mülakat yöntemiyle öğrenci alınarak, müftülükler ve ilahiyat fakülteleriyle işbirliği içinde akademik ve kültürel faaliyetler düzenlenecektir.

-Program, asgari 10 uygun adayın bulunduğu illerde başlatılacaktır.

Read the rest of this entry »

TDV Özel Destek Akademi Burs Başvuru Şartları

Kapsam:

TDV öğrenci yurtlarında barınan öğrencilerden; tıp, mimarlık, mühendislik, hukuk ve öğretmenlik bölümleri başta olmak üzere fakültelerinin birinci öğretiminde hazırlık veya 1. sınıflarda öğrenim gören kız ve/veya erkek öğrenciler alınacaktır.

Program kapsamındaki iller ve TDV Yurtları:
Bursa (erkek),
Konya (erkek),
Ankara (kız ve erkek),
Isparta (kız ve erkek),
Kastamonu (kız),
Kayseri (kız),
Gaziantep (kız),
Muğla (kız),
Burdur (kız ve erkek),
Siirt (kız),
Afyon (kız),
Sakarya (kız),
Programa sınırlı sayıda öğrenci alınacaktır.
Öğrenci seçimleri mülakat yöntemiyle yapılacaktır.

Bursluluğa Kabul Şartları:

-22 yaşından gün almamış olmak.

-Birinci öğretimde öğrenim görüyor olmak.

-Hazırlık veya birinci sınıfta öğrenim görüyor olmak.

-Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

-Öğrenim gördüğü fakülteye %20’de yerleşmiş olmak.

Read the rest of this entry »

Türkiye Diyanet Vakfı Lisansüstü İlahiyat Akademik Bursu Başvuru Şartları

Bursluluğa Kabul Şartları:

-İlahiyat alanında lisansüstü (master-doktora) öğrenim görüyor olmak.

-SGK kapsamında herhangi bir işte çalışmıyor olmak.

-TC vatandaşı olmak.

-Yüksek lisans için 25, doktora için 30 yaşından gün almamış olmak.

-Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

-Bir önceki öğrenimini iyi dereceyle (yüzlük sisteme göre 70) tamamlamış olmak.

-Hazırlık sınıfı okuyanlar için hazırlık sınıfında başarılı olmak.

Burs Programı Kapsamında Sağlanacak İmkanlar:

-TDV yurdunda barınanlar için ücretsiz barınma desteği, (ücretsiz yurt desteği verilen öğrencilerin nakdi burslarından %30 oranında kesinti yapılır.)

-12 ay boyunca aylık burs desteği,

-Sosyal ve kültürel faaliyet ile akademik, mesleki eğitim desteği.

Öğrencilere Sağlanan Burs Veya Desteklerin Kısmi/Tamamen Kesilmesi:

-Yüksek lisans / doktora, ders dönemi ve tez hazırlık süresiyle ilgili olarak;

Read the rest of this entry »

TDV Uluslararası İHL Yerli Öğrenci Bursu Başvuru Şartları

Bursluluğa Kabul Şartları:

-TC. vatandaşı veya vatandaşlık hakkına sahip olmak.

-Orta okuldan sonra öğrenimine bir yıldan fazla ara vermemiş olmak.

-9. Sınıfta öğrenim gören öğrenciler için TDV tarafından belirlenen TEOG puan aralığında olmak.

-Ara sınıf öğrencileri bir önceki eğitim dönem sonu ortalaması 100’lük sisteme göre 70 ve üzeri olmak.

-Bu program kontenjanlar dahilinde uygulanacaktır.

Bursun özellikleri:

9 ay süreyle aylık burs.

TDV Uluslararası İHL Yerli Öğrenci Burs Başvurusu İçin Tıklayınız

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası Lisansüstü Bursu Başvuru Şartları

Bursluluğa Kabul Şartları:

-Türkiye dışında sürekli ikamet ettiği ülkenin vatandaşı olmak veya oturum iznine sahip olmak,

-TC vatandaşı olmamak (bu madde TDV’nin UİP programından mezun olanlar için geçerli değildir),

-Bir önceki öğrenimini 100 üzerinden en az 70 ortalama ile bitirmiş olmak,

-Türkiye’de öğrenim görmesine engel bir sağlık sorunu olmamak,

-Başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle, yüksek lisans programı için 30, doktora programı için 35 yaşından gün almamış olmak,

-Öğrenimine 2 yıldan fazla ara vermemiş olmak,

-Önceki öğrenimleri süresince disiplin cezası almamış ve hüküm giymemiş olmak,

-Daha önce TDV burslusu olarak herhangi bir öğretim kademesinde öğrenim görmekte iken TDV bursluluğundan çıkarılmamış veya TDV tarafından geçerli sayılan bir mazeret haricinde, kendi isteği ile bursluluktan çıkmamış olmak,

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar ile 4112 sayılı kanun (doğumla

Read the rest of this entry »

Türkiye Diyanet Vakfı Yurt Destek Bursu Başvuru Şartları

Bursluluğa Kabul Şartları:

-Diyanet Vakfı yurtlarında barınıyor olmak

-Vakfımızın başka bir burs imkânından yararlanmamak.

-Yurt destek bursuna online başvuru yapmış olmak.

Bursun özellikleri:

-Bir eğitim öğretim dönemi süresince bir öğrencinin yurt ücretine uygulanır.

-Sağladığı şartlar nispetinde bir öğrenci %100, %50 ve %25 yurt destek bursundan yararlanabilir.

-Yurt destek bursu kontenjanlar dahilindedir.

-Yurt destek bursunun süresi, ilgili akademik yıldır. Burslar öğrencinin güncellenen bilgileri baz alınarak, her akademik yıl başlangıcında yeniden değerlendirilir.

-Yurt destek bursu 10 ay üzerinden sağlanır.

TDV Yurt Destek Başvuru Formu İçin Tıklayınız

TDV Uluslararası İHL Mezun Destek Burs Başvuru Şartları

UİHL Mezun Destek Programı Özellikleri

-Öğrenciler barınma veya burs desteğinin sadece birinden faydalanabilir.

-Burs ve barınma desteği 12 ay üzerinden yapılır.

-Açık öğretim, uzaktan öğretim ve lisansüstü öğrenim gören öğrenciler bu kapsamda değildir.

-Barınma veya burs desteği şartlarının tamamını sağlamayan öğrencilere destek verilmeyecektir.

-Geçen yıllardan burs desteği alan öğrenciler de bu şartlara tabidir.
Sosyal ve kültürel faaliyet ile akademik, mesleki eğitim desteği.

Barınma Desteği Şartları

-Vakfımızın online başvuru sistemi üzerinden başvuru yapmış olmak.

-TDV yurtlarında veya TDV öğrenci iyilik evlerinde barınıyor olmak.

-Hazırlık sınıfı öğrencileri için hazırlık sınıfında başarılı olmak

-Ara sınıfta genel not ortalaması (GANO) 2.00’dan düşük olmamak.

-Ara sınıfta öğrenim gören öğrencilerden alttan en fazla 2 dersi olmak.

-Her hangi bir sebeple okuldan uzaklaştırma cezası almamış olmak veya okulla ilişiği kesilmemiş olmak.

Read the rest of this entry »

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Burs Başvuruları

Türkiye Diyanet Vakfı , üniversitede öğrenimine devam eden öğrencilere belirtilen çerçevede burs ve eğitim yardımı sağlamaktadır.

Şartlarının sağlanması halinde aşağıda belirtilen burslardan birine müracaat edilebilir.

Türkiye Diyanet Vakfı İlahiyat Akademi Bursu

Türkiye Diyanet Vakfı Özel Destek Akademi Bursu

Türkiye Diyanet Vakfı Lisansüstü İlahiyat Akademik Bursu

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İHL Yerli Öğrenci Burs Programı

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası Lisansüstü Bursu

Türkiye Diyanet Vakfı Yurt Destek Bursu

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İHL Mezun Destek Bursu

Bursların başvuru şartlarının ayrıntıları sitemizde mevcuttur.

TDV (Türkiye Diyanet Vakfı) Yurtlarına Kayıt İçin Gerekli Belgeler

TDV Yurtlarına Kayıt için İstenilen Belgeler

Öğrenci Belgesi(Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencisi olmak).

Savcılıktan alınacak iyi hal kağıdı.

Verem Savaş Dispanserinden yurtta kalmaya elverişli olduğuna dair Sağlık Raporu.

Nüfus cüzdanı sureti.

12 Adet Fotoğraf.

Öğrencinin annesi veya babası diyanet personeli ise bunu gösterir belge.

Müracaat formu veya dilekçe (yurtlardan temin edilebilir).

TDV Yurtları İçin Başvuru

Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurtlarına,
www.diyanetvakfiyurt.com.tr adresinden başvuruda bulunulabiliyor.

TDV Yurtları İletişim Bilgileri

TDV ERKEK ÖĞRENCİ YURTLARI

BURSA Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu Adres: Bağlarbaşı Mah. 1.Elif Sok. No: 12 Osmangazi/BURSA Telefon: 0.224 243 72 80 Faks: 0.224 242 39 68 Email:osmangazi@diyanetvakfiyurt.com.tr

ANKARA İncesu Erkek Öğrenci Yurdu Adres : Kültür Mahallesi Cemre Sokak No : 10 Kolej/Çankaya ANKARA Telefon : (312) 435 30 27 Faks : (312) 435 99 58 Email: incesu@diyanetvakfiyurt.com.tr

KONYA Konya Hacı Mustafa Kafaoğlu Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu Adres: Hüsamettin Çelebi Mah. Tahran Cad. No:85 Selçuklu / KONYA Telefon: 0 332 245 13 60 pbx Faks: 0.332 245 13 62 Email: konya@diyanetvakfiyurt.com.tr - tdvkonyayurdu@hotmail.com

TDV KIZ ÖĞRENCİ YURTLARI

ANKARA Ankara Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu Adres: Anafartalar Mah. Çelik Cad. No: 44 Altındağ / ANKARA ASKİ Genel Bina Yanı Telefon: 0 312 988 16 88 Faks: 0 312 988 16 89

Read the rest of this entry »

DHBT Sınav Sonuçları

2016 Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)Sınavı 4 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşti.Sınavın ardından sonuçlar merakla beklenmekte.

Sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde açıklanması bekleniyor.Sınav Sonuçları açıklanır açıklanmaz sistem üzerinden aşağıda verilen linkten sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin (https://sonuc.osym.gov.tr) İnternet adresinden öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

DHBT Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız

Sponsorlu bağlantılar