TÜM DİYANET-SEN Nedir?

Sendikanın adı: Tüm Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası' dır.
Kısa Adı: TÜM DİYANET- SEN' dir.
Sendikanın Genel Merkezi ve Adresi:
Sendikanın Genel Merkezi Ankara'dır.
Sendikanın Adresi, Eti Mahallesi Toros Sokak 5/1 Sıhhiye Çankaya /ANKARA 'dır. Sendika Genel Merkezi Adresi İl Dışına Genel Kurul kararıyla, İl içindeki adresi Genel Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir.
SENDİKANIN FAALİYET ALANI
Madde 2- Sendika; Türkiye genelinde "Diyanet ve Vakıf Hizmetleri" hizmet kolunda;
a- Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı,
b- Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı 'na bağlı kamu hizmetlerinin görüldüğü kurum ve kuruluşlar ile bunlara bağlı birimler ve teşekküllerde işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri arasında faaliyet gösterir.
Yukarıda açıklanan kurum ve birimlerde görev yapan İmam - Hatipler, Müezzin - Kayyımlar, Kur' an Kursu Öğreticileri, Vaizler, Memurlar, Şefler, Hizmetliler, Diyanet Teşkilatında görev yapan başkanlık personeli, sağlık personeli, şoför, kaloriferci, aşçı, bahçıvan ve benzeri görevlerde bulunanlar ile yukarıda sayılmayan ancak bu kanun hükümlerine göre sendikamıza üye olmasında bir engel bulunmayan, aynı hizmet koluna dahil bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde çalışan bütün memur ve kamu görevlileri sendikamıza üye olabilirler.
c- Çalışma hayatı ve sendikal haklarla ilgilenmek üzere bu tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek için Konfederasyon tarafından kurulan uluslararası kuruluşlar,
d- Sendikanın üyesi olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlar kapsamında faaliyet gösterir.

Sendikanın Amacı

• Çalışma hayatında ve diğer alanlarda da üyelerinin ve tüm çalışanların ekonomik, demokratik, kültürel, mesleki, hukuksal, özlük haklarını ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi,
• Dil, din, ırk, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin bütün insanların eşit biçimde sağlık ve sosyal hizmetlerinden yararlanmasını ve hür türlü ayrıcalıkların önlenmesini,
• Evrensel insan hakları normlarına dayanan, uluslararası hukuk ve sözleşmelerden doğan bütün hak ve özgürlüklerin eksiksiz yaşama geçirilmesini,
• Üyelerinin gelecekte de güven ve refah içerisinde yaşamalarını sağlayacak şekilde sosyal güvenlik sisteminden eksiksiz yararlanmalarını,
• İşverence mağdur edilmeleri halinde üyelerine maddi, hukuki ve sosyal yardımlar yapmayı,
• Sendika; üyelerinin mesleklerinde başarılı ve verimli olabilmeleri, verilen kamu hizmetinin kalitesinin de yükseltilmesi için sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki ve teknik eğitim çalışmaları yapmayı,
• Herkesin sağlık ve sosyal hizmetlerinden adaletli ve eşit olarak faydalanması, ülkemizde sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalışmalar yapıp, yaygınlaştırılmasını sağlamak ve herkesin sosyal güvenceye kavuşması için faaliyetler yaparak ve bu yönde bilinçli bir toplum oluşmasına çalışmayı,
• Tiyatro ve sinema gösterileri, konserler, panel, sempozyum ve konferans gibi sosyal etkinliklerle üyelerinin, diğer sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sosyal ve kültürel yaşamlarına bir çeşitlilik, zenginlik kazandırmayı,
• Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek amacıyla hizmet kolu içinde sendikal örgütlenme ve sosyal dayanışma bilincini oluşturmaya yönelik çalışmalar yapar.

No comments yet

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar