VEFA-SEN Nedir?

Sendikanın adı: Vefa Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası' dır.

Kısa Adı: VEFA-SEN

Sendikanın Genel Merkezi ve Adresi:

Sendikanın Genel Merkezi Adana’dır. Sendikanın Adresi: Ptt Evleri Mah. 3606 Sokak No:6/1 Yüreğir/ADANA’dır.Sendika Genel Merkezi adresi İl dışına Genel Kurul Kararıyla, İl içindeki adresi Genel Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir.

SENDİKANIN FAALİYET ALANI

- Sendika; Türkiye genelinde "Diyanet ve Vakıf Hizmetleri" hizmet kolunda;

a- Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı,

b- Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı 'na bağlı kamu hizmetlerinin görüldüğü kurum ve kuruluşlar ile bunlara bağlı birimler ve teşekküllerde işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri arasında faaliyet gösterir.

Yukarıda açıklanan kurum ve birimlerde görev yapan İmam - Hatipler, Müezzin - Kayyımlar,Kur' an Kursu Öğreticileri, Vaizler, Memurlar, Şefler, Hizmetliler, Diyanet Teşkilatında görev yapan başkanlık personeli, sağlık personeli, şoför, kaloriferci, aşçı, bahçıvan ve benzeri görevlerde bulunanlar ile yukarıda sayılmayan ancak bu kanun hükümlerine göre sendikamıza üye olmasında bir engel bulunmayan, aynı hizmet koluna dahil bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde çalışan bütün memur ve kamu görevlileri sendikamıza üye olabilirler.

c- Çalışma hayatı ve sendikal haklarla ilgilenmek üzere bu tüzükte belirtilen amaçlarıgerçekleştirmek için Konfederasyon tarafından kurulan uluslararası kuruluşlar.

d- Sendikanın üyesi olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlar kapsamında faaliyet gösterir.

SENDİKANIN AMACI

- Sendika; üyelerinin ortak, ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki hak ve menfaatlerinikorumayı ve geliştirmeyi daha iyi hizmet sunabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasını temel amaç sayar. Sosyal adaletin ve barışıngerçekleşmesine yardımcı olmayı, Milli birliğimizi ve ulusal ortak değerlerimizi koruyucu ve geliştirici sosyal ve kültürel faaliyetler yapmayı, Ülkemizin gelişmesi ve evrensel hukuk normlarına uygun demokratik hukuk devleti anlayışının yerleşmesi, sivil toplumun kurumsallaşması konularında çalışmalar yapmayı amaçlar.

Çalışmalarında Evrensel İnsan Haklarına ve T.C. Anayasası'nın başlangıç hükümlerindeifadesini bulan temel ilke ve nitelikleri esas alır.

Sendika amaçlarına ulaşabilmek için:

a- Üyelerine adaletli, insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlamak için elverişli aylık ve

ücret ile daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırmayı,

b- Üyelerine tayin ve nakillerinde adaletli davranılmasını,

c- Üyelerinin mesleklerinde ilerlemelerini sağlamayı,

d- Üyelerinin ve aile fertlerinin eğitim, sağlık, sosyal ve bakım şartlarının iyileştirilmesini ve

geliştirilmesini, emeklilik, malullük, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve

bakım tedbirlerinden faydalanabilmelerini,

e- İşverence mağdur edilmeleri halinde üyelerine maddi, hukuki ve sosyal yardımlar

yapmayı,

f- Özürlü üyelerinin hayat şartlarının düzeltilmesi ve yükseltilmesini,

g- Bayan üyelerinin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına, temel insan hak ve

hürriyetlerinden yararlanmalarına yardımcı olmayı,

h- Herkesin fırsat eşitliği içinde parasız eğitim ve öğretim hakkından faydalanmasını,

i- İnsanların dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin

sorumluluklarını bilen insanlar olarak yetişmesini, toplumun adalet ve barış içinde

yaşamasını,

j- İdarelerin plan, program, yönetim, yürütme ve denetim safhalarına katılarak demokratik

ve etik değerlere saygılı idari sistemlerin oluşturulmasını,

k- Toplumsal, meseleler karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya koymayı ve

mücadelesini yapmayı görev bilir.

l-Üyelerinin ve toplumumuzun sosyal ve kültürel yaşamlarına zenginlik kazandırmak için tiyatro gösterileri, şiir dinletileri, ödüllü yarışmalar, sportif faaliyetler, panel, sempozyum, forum, açık oturum ve konferans gibi etkinlikler düzenlenmesini,

m:Dünyanın en genç nüfusuna sahip bir ülke olarak, enerjisinden yeterince faydalanamadığımız gençlerimizin mesleki ve teknik eğitimini yaygın hale getirerek işsizliğin ve suç oranlarının önüne geçilmesini,

n: Toplumumuzun maddi ve manevi ihtiyaç içinde bulunan kesimlerinin imkanlar ve yasalar çerçevesinde yanında olmayı,

o- Kamu görevlilerinin grev ve siyaset hakkını elde etmesini hedefler ve bu doğrultuda çalışır.

No comments yet

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar