Sendika ve Konfederasyonların Gelirleri

Sendika ve konfederasyonların gelirleri;
a) Üyelerinin ödeyecekleri üyelik ödentilerinden,

b) Bu Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetlerden elde edilecek
gelirlerden,

c) Bağış ve yardımlardan,

d) Mal varlığından elde edilen gelirlerden oluşur.
Sendika ve konfederasyonlar, kendilerinin veya Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar hariç, dış
kaynaklardan Bakanlar Kurulunun izni olmadıkça yardım ve bağış
kabul edemezler.
Sendika ve konfederasyonlar tüm nakdî gelirlerini bankalara
yatırmak zorundadırlar. Zorunlu giderler için kasalarında tutacakları
azamî nakit mevcudu tüzüklerinde gösterilir.

Üyelik ödentisi

Kamu görevlileri sendikasına, kamu görevlisinin ödeyeceği
üyelik ödentileri, 14 üncü madde çerçevesinde doldurulan üyelik
başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tu-
tarına göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde
sendikaların banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği
ilgili sendikaya gönderilir. Kamu işvereni, sendikaya üye olan
ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son
haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ve kurumsal dü-
zeyde duyurulabilecek diğer araçlarla ilan eder.

Aylık üyelik ödenti tutarı; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve
her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tâbi aylık
brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak
suretiyle hesaplanır. Ödenti tutarı, 15 inci derecenin birinci
kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine
tâbi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden
fazla olamaz.
Sendika tüzüğüne, üyelik ödentisi dışında her ne ad altında
olursa olsun, üyelerden başka bir kesinti yapılmasını öngören hü-
kümler konulamaz.
Sendika merkez genel kurul kararıyla üyelikten çıkarılan üyelerin
isimlerinin sendikaca onbeş gün içinde işverene bildirilmesi
zorunludur.
Konfederasyonlara üyelerince ödenecek ödenti miktarı, sendikaların
ödenti tutarlarının yüzde beşinden aşağı olmamak üzere
konfederasyonların genel kurullarınca belirlenir.

No comments yet

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar