Yurtdışında Sözleşmeli Olan Din Personelinin İzin Hakkı

Sözleşmeli personelin çalışma süreleri müşavir/ataşe/koordinatörlerce belirlenir.

İzinler

(1) Yıllık izinler, sözleşme yılı içinde kullanılır.

(2) Bir yıldan on yıla kadar çalışmış olanlara yirmi gün, on yıldan fazla çalışmış olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir. Sözleşme yılına ait kullanılmayan izinler, sonraki yıllarda kullanılamaz.

(3) Sözleşmeli personelin göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisinde bir defada veya ayrı ayrı görev yaptıkları yerde kullanacakları toplam 30 güne kadar olan hastalık izin sürelerinde sözleşme ücretinin 2/3'ü, 30 günü aşan sürelerde 1/2'si
esas alınarak ödeme yapılır. Ancak bir yıllık dönem içerisinde hastalık izninin toplam 60 günü aşması halinde bu süreyi aşan günler için ücret ödenmez. Hastalık sebebiyle, Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı sözleşmelinin ücretinden düşülür.

(4) Sözleşmeli personele göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisindeki yıllık ve mazeret izinleri toplamı 40 günü aşan süreler için ücret ödenmez.

(5) Sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde beş gün,
kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya
kardeşinin ölümü halinde ve her olay için yedi gün ücretli mazeret izni verilir.

(6) Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta
olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum
sonrası izin süresine eklenir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür. Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

(7) Sözleşmeli personele haftada bir gün izin verilir. Haftalık izin, dini gün ve geceler ile Ramazan ayı dikkate alınarak müşavir/ataşe/koordinatörlerce belirlenir.

(8) Bu maddenin uygulanmasında görev yapılan ülkenin mevzuatında yer alan
emredici hükümler saklıdır.

No comments yet

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar