Yetiştirilmek Üzere Yurt Dışına Gönderilecek DİB Personel Sınavı

Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından yapılan duyuruya göre;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 78, 79, ve 80. maddeleri ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Başkanlığımıza tahsis edilen kontenjanlar çerçevesinde yurtdışına personel gönderilmektedir. Baş-
kanlığımızca, 2017 yılı içinde aşağıdaki tabloda belirtilen konularda yetiştirilmek amacıyla on (10) personel gönderilecektir.

I. Kontenjanların Amacı
 Kontenjanlar, yabancı dil eğitimi için değil, kurum personelinin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmesi, eğitilmesi, bilgilerinin artırılması,
staj, öğrenim ve ihtisas yaptırılması amacıyla tahsis edilmiştir.

II. Başvuracaklarda Aranan Şartlar
 Dört yıllık dinî yükseköğrenim görmüş olmak,
 Başkanlığımız merkez veya taşra teşkilatında, araştırmacı kontenjanı için (adaylık dâhil) en az 3 yıl, stajyer kontenjanı için 4 yıl çalışmış
olmak,
 Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak,
 Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,
 Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler
ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak,
 Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,
 Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu
yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak,
 “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği araştırmacı kontenjanı
için İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Japonca, Çince, Farsça ve Arapça dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavı’ndan en az elli (50) puan, Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler için İngilizce
veya Fransızca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az doksan (90) puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puana
almış olmak.
 Yurt dışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru
tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir.

III. Başvuracaklardan İstenen Belgeler
 Başvuru dilekçesi ve özgeçmiş,
 Öğrenim diplomalarının, hizmet içi eğitim ve başarı belgelerinin onaylı suretleri,
 Başvurulan kontenjanın eğitim ve araştırma konusuyla ilgili çalışma projesi,
 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan en az elli (50) puan, stajyer kontenjanı için İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden
en az doksan (90) puan veya bunlara denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belge. Belgelerin son başvuru tarihinden önceki
iki yıl içinde alınmış olması gereklidir,
 Birim amirinin olumlu görüşünü belirtir yazı ve onaylı hizmet çizelgesi,
 Askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belgenin onaylı sureti.

IV. Başvuru Tarihleri ve Başvuru Yapılacak Merciler
 Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 26/07/2017 – 18/08/2017 tarihleri arasında mesai saati sonuna kadar yapacaklardır.
a) Merkez kuruluşundaki görevliler bağlı bulundukları Birimlerine,
b) İl ve İlçe Müftülüklerindeki görevliler bağlı bulundukları İl Müftülüklerine,
c) Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezlerindeki görevli ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,
d) Yurt dışında görevli olanlar Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerine, şahsen başvuruda bulunacaklardır. Yurtdışından müracat
eden adayların isim listeleri ve müracaat bilgileri 18/08/2017 tarihi mesai bitimine kadar başvuru mercileri tarafından
disiliskiler@diyanet.gov.tr elektronik posta adresine bildirilecektir. Ayrıca müracaat evrakları da ivedilikle posta yoluyla Başkanlığımı-
za iletilecektir.
e) Başvurular ilgili Birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.
f) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir,
g) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır,
h) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır,
i) Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra herhangi bir sebeple sonradan başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adayların başvuruları
geçersiz sayılacaktır,
j) Başvuru şartlarını taşımayan, başvuru belgelerini eksik teslim eden, yanlış beyanda bulunan, süresi içerisinde başvurmayan veya süresi
içerisinde başvuru belgeleri Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaşmayan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 Merkez, Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatında görevli olan adayların başvuru evrakıları en geç 29/08/2017 tarihi mesai bitimine kadar başvuru
mercileri tarafından APS veya Kargo ile Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ulaştırılmış olacaktır. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

V. Sınav Tarihi ve Yeri
Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesi “DUYURULAR”
bölümünde ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
VI.Sınav Konuları
Müracaatı kabul edilenler seçme mülakatına alınacaktır. Adaylar ilgili yönetmelik uyarınca; meslek bilgisi ve genel kültür düzeyi, temsil
kabiliyeti, özgüveni ve ikna yeteneği, çalışacağı konuya ilişkin bilgi düzeyi, çalışacağı konunun seçilme nedeni ile birim ve kurumunun gö-
rev alanıyla ilgisi ve çalışma sonucunda elde edilecek fayda, kamu diplomasisi konularına ilişkin bilgi düzeyi ile yurtdışında gerçekleştirece-
ği projenin değerlendirileceği mülakat sınavına tabi tutulacaklardır.

VII. Diğer Hususlar
 Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav ) adresi üzerinden
gerçekleştireceklerdir. Adaylara sınav için ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu
durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir
 Sınav ve sınav sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve DİBBYS sistemi üzerinden yapılan tüm duyurular tebligat sayı-
lacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 Sınavda başarılı olanların yurtdışına gönderilmesi Başbakanlık onayı ile kesinleşir.

VIII. Seçilecek Adayların Sorumlulukları
 İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurtdışına gönderilecek olanlar, yurda döndükten sonra, yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı
kadar mecburi hizmetle yükümlü tutulacaklardır. Bu konuda kendilerinden yüklenme senedi alınacaktır.

VII. İletişim
Tel : 0 (312) 295 76 36 - 295 75 70.
Fax : 0 (312) 286 97 14.
E-Mail : disiliskiler@diyanet.gov.tr
egitimrehberlik@diyanet.gov.tr

No comments yet

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar